o torticollis

Torticollis znamená stiahnutie svalov na krku, ktoré následne spôsobujú vytočenie hlavy mimo prirodzené stredové osi. Príčiny vzniku torticollis bývajú rôzne. Najčastejšie je to poloha dieťatka v maternici, alebo stiahnutie svalstva počas prechodu pôrodnými cestami. Samotný torticollis pri dobrej rehabilitácii nemá žiadne trvale následky. Prípadne jeho následky vidno len odborným okom. Torticollis spôsobí preferenciu jednej strany hlavičky vášho dieťatka. Stále bude spinkať s hlavičkou na rovnakej strane. Torticollis je najčastejšou príčinou zležania hlavičky, takzvanej plagiocefalie.

plagioPlagiocefalii môžete svojim konaním preventívne predísť. Aby ste tomu úspešne predchádzali, potrebujete tie správne informácie. Omnoho dôležitejšie pri plagiocefalii je prevencia. Bohužiaľ pri hľadaní diagnózy torticollis nenájdete ucelené informácie čo všetko to so sebou obnáša a čo všetko budete musieť absolvovať pokiaľ nebudete dôsledný. Namiesto útržkovitých informácií z internetu, jednotlivých špecialistov a pediatrov tu nájdete všetko na jednom mieste. Tu pochopíte súvis medzi torticollis a plagiocefaliu. Že sú to dve rozdielne diagnózy a predsa tak pevne prepojené.

Share Button